• Startsida
  • / Anslag
  • / Anslag Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2022-09-13

Anslag Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2022-09-13

Sammanträdesdatum
2022-09-13

Paragrafer:
§§ 75-63

Datum då anslaget sattes upp
2022-09-21

Datum då anslaget tas ned
2022-10-13

Förvaringsplats för anslaget
Kommunhuset Sjöbo, Vård- och Omsorgsförvaltningen

Anslaget av:
Hanna Malm

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 september 2022