Anslag familjenämndens arbetsutskott 2022-09-13

Organ
Familjenämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2022-09-13

Paragrafer
§§ 62-68

Datum då anslaget sätts upp
2022-09-23

Datum då anslaget tas ned
2022-10-14

Förvaringsplats för protokollet
Familjeförvaltningen, Kommunhuset

Anslagit av
Jeanette Fjellström

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 september 2022