Anslag Kommunfullmäktige 2022-10-26


Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2022-10-26

Paragrafer:
§ § 95-112

Datum då anslaget sattes upp
2022-11-07

Datum då anslaget tas ned
2022-11-29

Förvaringsplats för anslaget
Kommunhuset Sjöbo

Anslaget av:
Jesper Bryngemark

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 november 2022