• Startsida
  • / Anslag
  • / Anslag Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2022-11-08

Anslag Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2022-11-08

ammanträdesdatum
2022-11-08

Paragrafer:
§§ 93-129

Datum då anslaget sattes upp
2022-11-09

Datum då anslaget tas ned
2022-12-01

Förvaringsplats för anslaget
Kommunhuset Sjöbo, Vård- och Omsorgsförvaltningen

Anslaget av:
Hanna Malm

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 november 2022