Familjenämndens myndighetsarbetsutskott 2022-11-10

Organ
Familjenämndens myndighetsarbetsutskott

Sammanträdesdatum
2022-11-10

Paragrafer
§§ 129-139

Datum då anslaget sätts upp
2022-11-10

Datum då anslaget tas ned
2022-12-02

Förvaringsplats för protokollet
Familjeförvaltningen, Kommunhuset

Anslagit av
Jeanette Fjellström

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 november 2022