Kungörelse - Miljöskyddsärende Fränninge 24:58

Eddie Alfredsson har kommit in med anmälan om ändring av verksamheten i enlighet med 9 kap, 6 § miljöbalken.

Anmälan avser ändring av verksamheten på fastigheten FRÄNNINGE 24:58 (Karlshälla gård).
Verksamheten bedriver ekologisk mjölkproduktion med tillhörande växtodling och omfattar idag ca 140 kor, 40 kvigor och 50 kalvar, vilket motsvarar ca 162 djurenheter. Enligt anmälan om ändring avser verksamheten bygga ett nytt kalvstall och efter ändringen kommer djurhållningen som mest utgöras av 140 kor, 70 kvigor och 70 kalvar, vilket motsvarar ca 175 djurenheter. Det nya stallet kommer byggas i anslutning till befintligt gårdsområde, strax öster om befintliga byggnader och strax söder om befintlig gödselbrunn.

Handlingar i ärendet finns tillgängliga hos Miljöenheten, Ommavägen 30, Sjöbo.

Ev. yttrande i ärendet skall vara skriftligt och ska vara Samhällsbyggnadsnämnden tillhanda senast
2022-12-05.

Sjöbo 2022-11-14

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

Anslaget på Sjöbo kommuns digitala anslagstavla den 14e oktober 2022

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 november 2022