Anslag Tekniska nämndens arbetsutskott 2022-11-10

Organ
Tekniska nämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2022-11-10

Paragrafer
§§ 77-90

Datum då anslaget sätts upp
2022-11-16

Datum då anslaget tas ned
2022-12-09

Förvaringsplats för protokollet
Ommavägen 30, Sjöbo

Anslagit av
Meta Gerle

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 november 2022