Anslag familjenämndens arbetsutskott 2022-11-15

Organ
Familjenämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2022-11-15

Paragrafer
§§ 74-80

Datum då anslaget sätts upp
2022-11-18

Datum då anslaget tas ned
2022-12-10

Förvaringsplats för protokollet
Familjeförvaltningen, Kommunhuset

Anslagit av
Jeanette Fjellström

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 november 2022