Anslag Samhällsbyggnadsnämnden 2022-11-15

Organ
Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum
2022-11-15

Paragrafer
§106-§118

Datum när anslaget sätts upp
2022-11-21

Datum när anslaget tas ned
2022-12-13

Förvaringsplats för protokollet
Stadsbyggnadsförvaltningen, Ommavägen 30, Sjöbo

Anslagit av
Ingrid Nilsson

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 november 2022