Anslag Kommunstyrelsen 2022-11-16

Organ
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2022-11-16

Paragrafer:
§§ 151-173

Datum då anslaget sattes upp
2022-11-23

Datum då anslaget tas ned
2022-12-16

Förvaringsplats för anslaget
Kommunhuset Sjöbo

Anslagit av:
Angelica Lindberg

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 november 2022