Tillkännagivande Kommunfullmäktige 2022-11-30

Kommunfullmäktige i Sjöbo kallas härmed till sammanträde onsdagen den 30 november 2022 kl.17:00 i Sessionssalen, Kommunhuset i Sjöbo,

Organ
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2022-11-30

Datum då anslaget sattes upp
2022-11-23

Datum då anslaget tas ned
2022-12-01

Förvaringsplats för anslaget
Kommunhuset Sjöbo

Anslagit av

Meta Gerle

Tillkännagivande

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 november 2022