• Startsida
  • / Anslag
  • / Ändring av detaljplan för Sandbäck 4:10, Omma 2:22 m.fl. fastigheter (Sjöbo väst), Sjöbo kommun, Skåne län gällande fastigheterna Flishuggen 6 och Flishuggen 7

Ändring av detaljplan för Sandbäck 4:10, Omma 2:22 m.fl. fastigheter (Sjöbo väst), Sjöbo kommun, Skåne län gällande fastigheterna Flishuggen 6 och Flishuggen 7

Sammanfattning av ärendet, dnr PLAN.2022.648

Avsikten med ändring av detaljplanen är att upphäva och lägga till vissa planbestämmelser som reglerar byggrätten för att möjliggöra fler bostäder, exempelvis radhus, och därmed bättre anpassa bostadsbeståndet efter dagens behov. Ändringens syfte är också att värna om uppvuxna träd i området vilka tidigare inte varit skyddade.

Förslaget till ändring av detaljplan antogs av Sjöbo kommuns Samhällsbyggnadsnämnd
2023-01-17, §11 och protokollet justerades 2023-01-26. Beskedet om antagande anslogs på kommunens anslagstavla 2023-01-27. Tiden för överklagande varar till och med 2023-02-17.

Överklagande skickas skriftligen till:

Sjöbo kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
275 80 Sjöbo

eller med e-post till:
stadsbyggnad@sjobo.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 januari 2023