Anslag Personalutskottet 2023-02-22

Organ
Personalutskottet

Sammanträdesdatum
2023-02-22

Paragrafer:
§§ 1-5

Datum då anslaget sattes upp
2023-03-07

Datum då anslaget tas ned
2023-03-30

Förvaringsplats för anslaget
Kommunhuset Sjöbo

Anslaget av:
Maria Hakobjan

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 mars 2023