• Startsida
  • / Anslag
  • / Anslag familjenämndens myndighetsarbetsutskott 2023-03-14

Anslag familjenämndens myndighetsarbetsutskott 2023-03-14

Organ
Familjenämndens myndighetsarbetsutskott

Sammanträdesdatum
2023-03-14

Paragrafer
§ 12-27

Datum då anslaget sätts upp
2023-03-14

Datum då anslaget tas ned
2023-04-04

Förvaringsplats för protokollet
Familjeförvaltningen, Kommunhuset

Anslagit av
Jeanette Fjellström

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 mars 2023