Anslag Kommunfullmäktige 2023-03-01


Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2023-03-01

Paragrafer:
§ § 4-25

Datum då anslaget sattes upp
2023-03-15

Datum då anslaget tas ned
2023-04-06

Förvaringsplats för anslaget
Kommunhuset Sjöbo

Anslaget av:
Maria Hakobjan

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 mars 2023