Anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-03-08

Organ
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2023-03-08

Paragrafer:
§§ 31-54

Datum då anslaget sattes upp
2023-03-15

Datum då anslaget tas ned
2023-04-06

Förvaringsplats för anslaget
Kommunhuset Sjöbo

Anslaget av:
Maria Hakobjan

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 mars 2023