Anslag Kommunstyrelsen 2023-03-15

Organ
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2023-03-15

Paragrafer:
§ 49

Datum då anslaget sattes upp
2023-03-17

Datum då anslaget tas ned
2023-04-08

Förvaringsplats för anslaget
Kommunhuset Sjöbo

Anslagit av:
Maria Hakobjan

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 mars 2023