Anslag Kommunstyrelsen 2023-05-10

Organ
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2023-05-10

Paragrafer:
§§ 80-97

Datum då anslaget sattes upp
2023-05-16

Datum då anslaget tas ned
2023-06-09

Förvaringsplats för anslaget
Kommunhuset Sjöbo

Anslagit av:
Meta Gerle

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 maj 2023