Anslag Tekniska nämndens arbetsutskott 2023-05-11

Organ
Tekniska nämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2023-05-11

Paragrafer
§§ 36-46

Datum då anslaget sätts upp
2023-05-17

Datum då anslaget tas ned
2023- 06-17

Förvaringsplats för protokollet
Ommavägen 30, Sjöbo

Anslagit av
Meta Gerle

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 maj 2023