Anslag familjenämnden 2023-05-25, sekretess

Organ
Familjenämnden

Sammanträdesdatum
2023-05-25

Paragrafer
§§ 75-79, sekretess

Datum då anslaget sätts upp
2023-05-26

Datum då anslaget tas ned
2023-06-16

Förvaringsplats för protokollet
Familjeförvaltningen, Kommunhuset

Anslagit av
Jeanette Fjellström

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 maj 2023