Anslag Samhällsbyggnadsnämnden 2020-05-23

Organ
Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum
2023-05-23

Paragrafer
§67-§76

Datum när anslaget sätts upp
2023-05-26

Datum när anslaget tas ned
2023-06-19

Förvaringsplats för protokollet
Stadsbyggnadsförvaltningen, Ommavägen 30, Sjöbo

Anslagit av
Ingrid Nilsson

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 maj 2023