Anslag Tekniska nämnden 2023-08-24

Organ
Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum
2023-08-24

Paragrafer
§§ 77-82

Datum då anslaget sätts upp
2023-08-29

Datum då anslaget tas ned
2023-09-23

Förvaringsplats för protokollet
Tekniska förvaltningen, Ommavägen 30 Sjöbo

Anslagit av
Meta Gerle

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 augusti 2023