Anslag Kommunstyrelsen 2023-08-23

Organ
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2023-08-23

Paragrafer:
§§ 121-140

Datum då anslaget sattes upp
2023-08-31

Datum då anslaget tas ned
2023-09-23

Förvaringsplats för anslaget
Kommunhuset Sjöbo

Anslagit av:
Patrik Lindelöf

Skriv ut
Senast uppdaterad: 31 augusti 2023