Anslag Vård- och omsorgsnämnden 2023-08-29

Organ
Vård- och Omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum
2023-08-29

Paragrafer:
§§ 69-81

Datum då anslaget sattes upp
2023-09-05

Datum då anslaget tas ned
2023-09-27

Förvaringsplats för anslaget
Kommunhuset Sjöbo, Vård- och Omsorgsförvaltningen

Anslaget av:
Hanna Malm

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 september 2023