Anslag Valnämnden 2023-08-31

Organ
Valnämnden

Sammanträdesdatum
2023-08-31

Paragrafer:
§§ 1-11

Datum då anslaget sattes upp
2023-09-07

Datum då anslaget tas ned
2023-09-30

Förvaringsplats för anslaget
Kommunhuset Sjöbo

Anslaget av:
Patrik Lindelöf

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 september 2023