Anslag Tekniska nämndens arbetsutskott 2023-09-07

Organ
Tekniska nämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2023-09-07

Paragrafer
§§ 59-67

Datum då anslaget sätts upp
2023-09-12

Datum då anslaget tas ned
2023- 10-06

Förvaringsplats för protokollet
Ommavägen 30, Sjöbo

Anslagit av
Meta Gerle

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 september 2023