Anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-09-06

Organ
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2023-09-06

Paragrafer:
§§ 118-128

Datum då anslaget sattes upp
2023-09-13

Datum då anslaget tas ned
2023-10-06

Förvaringsplats för anslaget
Kommunhuset Sjöbo

Anslaget av:
Patrik Lindelöf

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 september 2023