Anslag Samhällsbyggnadsnämnden 2023-09-12

Organ
Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum
2023-09-12

Paragrafer
§§ 94-104

Datum när anslaget sätts upp
2023-09-15

Datum när anslaget tas ned
2023-10-09

Förvaringsplats för protokollet
Stadsbyggnadsförvaltningen, Ommavägen 30, Sjöbo

Anslagit av
Ingrid Nilsson

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 september 2023