• Startsida
  • / Anslag
  • / Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2023-09-12

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2023-09-12

Sammanträdesdatum
2023-09-12

Paragrafer:
§§ 62-68

Datum då anslaget sattes upp
2023-09-14

Datum då anslaget tas ned
2023-10-06

Förvaringsplats för anslaget
Kommunhuset Sjöbo, Vård- och Omsorgsförvaltningen

Anslaget av:
Hanna Malm

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 september 2023