Anslag Vård- och omsorgsnämndens 2024-03-26

Organ
Vård- och Omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum
2024-03-26

Paragrafer:
§§ 23-31

Datum då anslaget sattes upp
2024-04-02

Datum då anslaget tas ned
2024-04-24

Förvaringsplats för anslaget
Kommunhuset Sjöbo, Vård- och Omsorgsförvaltningen

Anslaget av:
Hanna Malm

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 april 2024