Anslag Samhällsbyggnadsnämnden 2024-06-25

Organ
Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum
2024-06-25

Paragrafer
§§ 70 - 81

Datum när anslaget sätts upp
2024-07-01

Datum när anslaget tas ned
2024-07-23

Förvaringsplats för protokollet
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Ommavägen 30, Sjöbo

Anslagit av
Ingrid Nilsson

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 juli 2024