Fordonsflytt

Nedan angivet fordon har flyttats med stöd av lagen (192:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) till kommunens uppställningsplats enligt nedan.

Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom nittio dagar efter angivet anslagsdatum, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

Registreringsnummer

RXL 680

Fordonsslag

Personbil

Fabrikat
Volvo

Ursprunglig uppställningsplats

Lövestadv 1, Näsby

Uppställningsplats

Autodemontering, Ommavägen i Sjöbo

Kungörelse publicerad

2023-08-04


Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 augusti 2023