Kungörelse - Flytt av fordon

Nedan angivet fordon har flyttats med stöd av lagen (192:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) till kommunens uppställningsplats enligt nedan.

Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom nittio dagar efter angivet anslagsdatum, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

Registreringsnummer

THX 594

Fordonsslag

Personbil

Fabrikat

Saab

Ursprunglig uppställningsplats

Rosengatan, Lövestad

Uppställningsplats

Autodemontering, Ommavägen i Sjöbo

Kungörelse publicerad

2022-09-27

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 september 2022