Sjöbo konsthall: Thale Vangen

9 okt - 19 nov
Sjöbo
01416-27166
konsthallen@sjobo.se

Drev - 9 oktober - 19 november

Thale Vangens skulpturer har koppling till djurliknande former. Arbetet kan börja med en vag inre bild som ofta relaterar till något kroppsligt, ibland så konkret som ett fragment av en livsform eller en anatomisk detalj. Andra gånger är det mer diffusa synteser av former, drömmar eller mönster.

I mötet med materialet glider vad det är och vad hon gör med det samman. Vangen är som en evolutionär kraft som verkar i materialet och orsakar en kedjereaktion av händelser. Något tar form: Undflyende skepnader som glider undan kategorierna vi känner, men som samtidig verkar vara något bekant och eget, som gör anspråk på ett eget liv.

Mer information
Datum: 9 oktober 2021 - 19 november 2021
Tid: 00:00 - 00:00
Ort: Sjöbo
Plats: Sjöbo konsthall, Gamla torg 10
Kontakt: 01416-27166 konsthallen@sjobo.se
Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 oktober 2021
Sidan publicerad av: Ylva Wallström