Klara Berge - The Fire, the Drum, the Rhythm

21 jan - 18 mar
Sjöbo
konsthallen@sjobo.se
En svårtolkad bild i grått där en ljusare cirkel syns i mitten, och i mitten av cirkeln en mörkare triangelformad skepnad. Textil.

Trumlandskap av Klara Berge

Till utställningen The Fire, the Drum, the Rhythm på Sjöbo Konsthall har Berge dykt ner i ett barndomsminne. Eller kanske är det till lika stor del en dröm, eller en fantasi. Begreppen har blandats upp och suddats ut i jakten på en specifik stämning och ett flyktigt tillstånd. Det handlar om en eld, en trumma och en rytm. Om att stänga av för att öppna upp, gå bortom det logiskt begripliga och in i erfarandet.

I Klara Berges konstnärskap är tråden den materialmässiga basen, såväl som det huvudsakliga verktyget. Tråden är för Berge lika närvarande i det tecknade strecket som i den textila tråden som sträcker sig ut i rummet. Med linjer skapar hon relationer mellan olika positioner i tid och rum, i gränslandet mellan tomrum och form.

I storskaliga trådinstallationer och ett textilt tecknande vill Berge skapa utrymme för förundran och en upplevelse av magi i tillvaron. Genom materialiteten närmar hon sig det immateriella och det ordlösa, letar efter dörrar in till mentala sfärer för att skapa rumsligheter att kliva in i med både kropp och sinne.

Klara Berge är född 1987 i Helsingborg och är utbildad vid Konstfack i Stockholm och HDK i Göteborg.

Mer information
Datum: 21 januari 2023 - 18 mars 2023
Tid: 00:00 - 00:00
Ort: Sjöbo
Plats: Sjöbo konsthall
Pris: Kostnadsfritt
Tillgänglighet: Tillgängligt för rullstolsburna
Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 december 2022