Sorg och hopp i Omställning

1 apr - 19 aug
Sjöbo
konsthallen@sjobo.se

1 april - 19 augusti

Debatten om en omställning till ett fossilfritt samhälle fokuserar ofta på hur ny teknik, som biogas eller elektrifiering, kan ersätta fossilt bränsle. Det tas ofta för givet att vi kan fortsätta leva som förut. Detta trots att vår nuvarande livsstil gjorts möjlig genom tillgången på fossil energi.

I projektet Hopp och Sorg i Omställning har vi tillsammans med boende på skånsk landsbygd utforskat en slags re-orientering, där vi försöker lämna den väl upptrampade modernistiska stigen som ger allt sitt hopp till ny teknik. I stället har vi gett oss ut i en osäker terräng där vi tillsammans undersökt vilken roll både sorg och hopp kan spela när grundläggande förändringar av vår tillvaro behöver genomföras.

Sorg och hopp tar sin utgångspunkt i platser på den skånska landsbygden där olika framtider kan anas och gör sig påminda. Vi besöker platser påverkade av klimatförändringar, landskap som används för att producera alternativ energi och platser som ger hopp till lokalt engagemang. Genom olika berättelser och gestaltningar utforskas hur dessa platser, deras historia och möjliga framtider kan hjälpa oss att orientera oss mot en oviss framtid?

griefandhope.mau.se

https://www.instagram.com/griefandhope/

Mer information
Datum: 1 april 2023 - 19 augusti 2023
Tid: 12:00 - 16:00
Ort: Sjöbo
Plats: Sjöbo konsthall
Pris: Kostnadsfritt
Tillgänglighet: Tillgängligt för rullstolsburna
Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 februari 2023