Mat till gymnasieelever

I Sjöbo kommun bor både gymnasieelever som går i skola på annan ort och gymnasieelever som går på Malenagymnasiet på Sjöbo Utbildningscentrum. Just nu sker distansundervisning för många av dessa elever, vilket väcker frågor om hur skollunchen ska fungera.

Utifrån skollagen finns inga krav på gymnasieskolan att erbjuda kostnadsfria skolmåltider till sina elever och kommunen är inte skyldig att ge eleverna matersättning under den period då eleverna inte är i skolan. Det finns dock inget som hindrar att skolans huvudman beslutar att frivilligt göra så. Kommuner i Sverige har därför valt att agera olika.
Sjöbo kommun har bestämt att inte servera lunch till gymnasieelever som går på skola på annan ort och som just nu har distansundervisning, utifrån att det inte är ett lagkrav.

Elever inskrivna på Malenagymnasiet erbjuds måltid eller lunchlåda enligt utgivna direktiv och beställning.

Höjning av försörjningsstödet

Sjöbo kommun är medveten om att ekonomin kan se väldigt olika ut hos familjer och att detta genererar en merkostnad, när gymnasieeleverna inte kan äta på skolan. I de fall det leder till att familjens ekonomi inte går ihop på grund av detta, så regleras försörjningsstödet. För de familjer som redan tar emot försörjningsstöd räknas den totala summan upp, för att täcka matkostnaden för den gymnasiestuderande eleven.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 januari 2021