Lärarförbundet rankar Sjöbo allt högre

Friska lärare som är duktiga pedagoger. Så kan Sjöbo kommuns resultat i Lärarförbundets ranking sammanfattas. 

Sjöbo kommun klättrar till plats 111 av Sveriges 290 kommuner. En förbättring med 28 placeringar.

Området som Sjöbo förbättrar sig mest är hur få antal sjukdagar lärarna har. Där är placeringen plats 29. Trots att Sjöbo kommun fortfarande brottas med att få behöriga lärare till utlysta tjänster lär sig eleverna mycket. Sjöboelevernas meritvärde hamnar på plats 45. Fler elever är alltså godkända i alla ämnen – plats 55 i hela landet.

– Vi har goda förutsättningar utifrån de resurser vi har. Vi jobbar mycket med att få legitimerade lärare både att söka sig till oss och att stanna i kommunen.  Jag upplever att behörigheten är högre 2018, men den statistiken är ännu inte släppt., säger Jeanette Willby, skolchef.
Bekymmersamt är det dock att flera elever lämnar grundskolan med betyg men inte fullföljer gymnasiet inom tre år.

– De elever som i tidigare rankingar uppvisade låga resultat är de elever som inte fullgjort gymnasieutbildning inom 3 år. Vi vill självklart att eleverna ska ta sig igenom gymnasiet för att få en bra grund att stå på i livet, säger Jeanette Willby.

Så här har rankingen sett ut de senaste åren:

År

Total ranking

Meritvärde -likvärdigt

Andel G -likvärdigt

2018

111

45

55

2017

139

77

90

2016

267

235

280

2015

231

119

243

Lärarförbundet utser Sveriges bästa skolkommuner för att uppmuntra kommuner som ger sina elever, lärare och skolledare goda förutsättningar. Förhoppningen är att Bästa skolkommun ska inspirera kommuner att satsa på dem som skapar den goda skolan – elever, lärare och skolledare.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 januari 2020