Mötesplats främjar familjers hälsa

Magnus Weberg och Maria Nyman Stjärnskog skriver under avsiktsförklaringen.

En familjecentral blir verklighet i Sjöbo kommun. Idag har Magnus Weberg, kommunalråd, och Maria Nyman Stjärnskog, Region Skåne, skrivit under avsiktsförklaringen.

För några år sedan strandade arbetet med en familjecentral på lokal- och ekonomifrågorna. Nu är läget annorlunda och avsiktsförklaringen är ett undertecknat dokument.
– Nu går vi äntligen vidare, säger Marie Nyman Stjärnskog, ordförande i sjukvårdsnämnden KRYH, när hon besökte Sjöbo kommun.
– Vi är tvärpolitiskt eniga om att ta det här steget. Vi ska satsa på primärvården. Därför är en Familjecentral i Sjöbo efterlängtad.

Bred politisk enighet finns också i Sjöbo när frågan togs upp i kommunstyrelsen:
– Vi har under många år önskat oss en familjecentral med integrerat samarbete mellan individ och familjeomsorgen, mödrahälsovården, barnhälsovården och skolan.  Den främsta vinsten med samverkan mellan många yrkeskategorier kring barn och barnfamiljer är att den ökar vår förmåga att upptäcka och tillgodose behov bland barnfamiljer. Samverkan innebär att vi kan skräddarsy lösningar för en enskild individs behov, säger kommunalråd Magnus Weberg.

Camilla Persson är Sjöbo kommuns socialchef:
– Familjecentralen stärker skyddet kring föräldrarna. Vi vill förbättra för småbarnsföräldrarna. Det här är ens stor vinst för dem.

Redan under 2019 kan Familjecentralen öppna. Var familjecentralen ska placeras ska utredas. Sedan tidigare har Sandbäcksskolan varit ett förslag.
– Vi tittar på flera alternativ denna gång, säger Magnus Weberg.

Flera yrkeskategorier kring familjen stärker och främjar


En familjecentral bedriver en verksamhet som är hälsofrämjande, tidigt förebyggande och stödjande och riktar sig till föräldrar och barn. En familjecentral ska minst innehålla mödrahälsovård barnhälsovård, öppen förskola och socialtjänst med inriktning mot förebyggande arbete.

På en familjecentral arbetar flera olika yrkeskategorier tillsammans kring barnfamiljen: barnmorskor, sjuksköterskor, förskollärare och socionomer.
Kännetecknande för verksamheten är att kommunen och Region Skåne samordnar sina resurser för att möjliggöra en tvärfacklig samverkan. Basen i verksamheten är den allmänna mödra- och barnhälsovården i samverkan med öppna förskolan samt en förebyggande socialtjänst. Uppdraget för verksamheten är att utifrån hela familjens livssituation främja en god hälsa hos barn och föräldrar genom att:
• finnas tillgänglig som nära mötesplats
• stärka det sociala nätverket runt barn och föräldrar
• skapa arbetsformer där föräldrar och barn är delaktiga
• erbjuda lättillgängligt stöd
• vara ett kunskaps- och informationscentrum
• utveckla god service

Forskning visar att vänner och socialt nätverk är väsentligt för barns hälsa. Att barns hälsa hänger samman med hur familjen och då speciellt mamman mår vet man också. Genom familjecentralerna byggs en struktur för att stärka kända friskfaktorer för de yngre barnen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 november 2018