Avverkning påverkar motionsslingor i Oran

Avverkning sker i Oran.

Är du en av alla dem som rör dig i Oran? Då kan det vara bra att veta att arbete pågår.

I slutet av veckan påbörjas arbeten i skogarna kring campingen och väg 11.
Arbetet utförs av Sjöbo kommun via en entreprenör och omfattar röjning och gallring i ädellövskog samt föryngringsavverkning av gran.
Allmänheten uppmanas att vara uppmärksam i området under tiden som arbete pågår.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 februari 2019
Sidan publicerad av: Åsa Löfgren