Nya förutsättningar skapar lugn på Färsinga

Färsinga skolan firade nyligen 50 år.

Rubrikerna i media har varit många sedan rektorn på Färsinga skolan i Sjöbo lämnade in sin uppsägning som en konsekvens av de sparkrav som skulle genomföras. Efter ett gediget arbete har förutsättningarna förändrats och rektor Christ Hansen-Sonestam väljer att stanna kvar ytterligare ett läsår på posten som rektor.

Skolan har haft ett ekonomiskt underskott under en längre tid: Färsingaskolan drog 2018 över sin budget med ungefär 800 000 kr. För att ha en budget i balans 2019 har rektorn vidtagit åtgärder genom att minska bemanningen med cirka två tjänster. Färsingaskolan har därefter fått ta del av statsbidraget för jämlik skola motsvarande 695tkr. Politiska beslut förbereds om mer pengar till skolan, detta leder till att förutsättningarna har ändrats.

Det har varit en omtumlande tid för alla inblandade men nu har alla kommit överens om en fortsättning med ett gemensamt mål: att ge eleverna studiero och skapa en bra skola.

Rektor Chris Hansen-Sonestam berättar:
– Jag lämnade in min uppsägning utifrån att jag inte såg det möjligt för mig att stå för de neddragningar som skulle behövas för att få budget i balans. Reaktionerna har blivit många och debatten runt skolans förutsättningar - inte bara på Färsingaskolan utan för skolan generellt - har lyfts. Jag har beslutat mig för att stanna nästa läsår, dels för att se vilka konsekvenserna blir av de nya förutsättningarna, men även för att ge studiero för eleverna. Skolan har tuffa utmaningar men tillsammans kan vi göra skillnad.

Skolledningen välkomnar Chris Hansen-Sonestams beslut:
– För verksamheten skapar detta en stabilitet, vilket vi hela tiden eftersträvat. Nu fortsätter arbete med att skapa trygghet och möjligheter för bra resultat för våra elever, utifrån givna ekonomiska förutsättningar, säger familjeförvaltningens chef Richard Löfgren.

Chris Hansen Sonestam är nöjd med att politikerna har agerat:
– Då politiker visat att de lyssnar och vill visa att de successivt fattar beslut som ger skolan i Sjöbo bättre förutsättningar vill jag gärna bidra.

Susan Melsen, ordförande i familjenämnden, är också nöjd med lösningen:
– Vi vill alla samma sak: Skapa en så bra skola så möjligt. Vi har fört konstruktiva och öppna dialoger med övriga partier och förvaltningen. Detta har medfört lösningar som vi tror kan skapa bättre förutsättningar för verksamheterna både på kort och lång sikt och är en del av ett fortsatt utvecklingsarbete. De gångna veckorna har också visat klart och tydligt att vi har ett gemensamt mål att skapa ömsesidigt förtroende mellan professionen och politiken. Viljan finns och nu fortsätter vi arbetet framåt.

Under arbetet med att komma fram till en bra lösning har det har blivit diskussioner om ledarskap, arbetsmiljö och mycket annat mellan alla parter.
– En debatt behövs. Vi har ett gott kollegialt klimat på skolan med stor ömsesidig tillit. Vi har ett konstruktivt utvecklingsarbete igång som bygger på forskning, där vi tillsammans prövar och skapar skola för nutiden och framtiden, berättar Chris Hansen-Sonestam som känner att hon fått stöd för det arbete som görs både av föräldrar, personal och ledning.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 februari 2019