Familjenämnden vill utreda grundskolan

Sjöbo kommun ska se över hur grundskolan ska bedrivas. Därför har Familjenämnden gett förvaltningen i uppdrag att se över bland annat lokalförsörjningen.

Utgångspunkten i utredningen är att se om Färsingaskolan kan bli en skola som fokuserar på 7-9.
– Vi ser flera positiva konsekvenser av att samla alla högstadieelever på ett ställe, säger Susan Melsen, ordförande i familjenämnden.
– Bland annat ser vi lärarbristen som en utmaning. Genom att samla årskurserna kan vi utnyttja pedagogernas kompetens bättre.

I uppdraget till förvaltningen ingår att se över konsekvenser inom flera olika perspektiv:
• Kompetensförsörjning
• Lokalförsörjning
• Arbetsmiljö
• Pedagogisk miljö
• Ekonomi
Utredningen ska göras skyndsamt, men redan nu har nämnden tagit fram åtgärder som resulterar i förändringar för skolorna i Sjöbo tätort: Redan i höst börjar Emanuelskolans sexor i sjuan på Färsingaskolan, istället för att stanna kvar på Emanuelskolan.
– Vi vill göra situationen bättre för eleverna på Emanuel. Genom att skapa mer utrymme på skolan får elever och pedagoger en bättre arbetsmiljö. Trångboddhet skapar problem i den pedagogiska miljön, säger Susan Melsen.

På Sandbäck får däremot fyrorna stanna kvar och gå femman där innan de börjar på Färsingaskolan. Konsekvensen blir att Färsingaskolan inte får några nya femmor utan får istället fler elever till årskurs sju från Emanuelskolan.

Skolorna i Lövestad, Vollsjö och Blentarp påverkas inte men de är med i översynen som nämnden beslutat om.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 mars 2019
Sidan publicerad av: Marie Nordgren