Mer av allt när näringslivsrådet bildades

Sjöbo kommuns näringsliv poserar på trappan framför kommunhuset. Bättre dialog är en av önskemålen.

När Sjöbos näringslivsråd sammanträdde för första gången valdes Fredrik Piper från besöksnäringen till ordförande.

Fredrik Piper arbetar med stiftelsen skånsk mountainbikeutveckling. Cia Wahlgren från Sockerdrömmar från handeln valdes till vice ordförande.

Närmare kontakter mellan kommunen, och näringslivet, fler samarbeten och bättre dialog.
Två gånger om året ska rådet träffas: i mars och i oktober. Sjöbo kommun ska i samband med starten av näringslivsrådet också ta fram en näringslivsstrategi. Målsättningen är att den ska vara klar under våren.

– Vi ska bli ännu bättre på att möta företagen så att vårt goda rykte ska sprida sig så vi kan klättra ännu högre på Svenskt näringslivs rankning av företagsklimatet, säger Magnus Weberg.

Näringslivsråd Sjöbo kommun består av:
Magnus Weberg (kso)
Karina Hansson (kommundirektör)
Näringslivsenheten Lena Ytterberg
Arbetsmarknadsenheten Johan Tykesson
Bygglovschef, Linnea Elamzon, stadsbyggnadsförvaltningen
Föreningen Företagarna Håkan Fröjd, styrelseledamot
KvinNet, CarinaJönsson, ordförande
LRF Jörgen Bengtsson, ordförande LRFs kommungrupp
Byggföretagen, Rickard Wollberg
Besöksnäringen, Fredric Piper, MTB
Handeln, Cia Wahlgren, ordförande Sjöbo Handelsklubb
Mäklarföretag, Petra Gustavsson, Länsförsäkringar
Övrig industri, Patrik Malmström, EMV i Blentarp

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 mars 2019
Sidan publicerad av: Johanna Svedin