Rösta fram nya gröna mötesplatser för unga

Vyn från höjden vid Natthall över Rönne å vid SL 3 Ås till ås, etapp 6. Foto: Apelöga

Vyn från höjden vid Natthall över Rönne å vid SL 3 Ås till ås, etapp 6. Foto: Apelöga

Vindskydd som funkar för tonåringar? Eller har lekhörna för små? Stiftelsen Skånska Landskap vill utforma ett nytt koncept av naturnära mötesplatser på Skåneleden som framförallt lockar den unga generationen. Rösta fram vår idé i pågående tävling!

Projektledare Torbjörn Lingöy förklarar tanken bakom:

-Vi vill locka barn och unga ut i naturen med ny tilltalande mötesplats i form av vindskydd. Mer utevistelse ger vinster i hälsa, engagemang för miljö och natur och kamratskap, menar Torbjörn Lingöy, ledförvaltare på Stiftelsen Skånska Landskap, som förvaltar Skåneleden.

Naturens positiva effekt på vår fysiska hälsa är redan väl känd. Den senaste tiden har studier även visat att vistelse i naturen både förebygger och behandlar psykisk ohälsa. Samtidigt kommer det alarmerande rapporter om att barn och ungdomar rör sig allt mindre, mår allt sämre och i allt större utsträckning vistas inomhus.

Detta vill vi på Stiftelsen Skånska Landskap ändra på. Under flera år har vi genom olika åtgärder, underlättat för människor att komma ut i den skånska naturen. Nu vill vi ta ytterligare ett steg i vår ambition att locka till naturliga möten längs Skåneleden. Om vi får ta del av Naturbonus 2019 genom Naturkompaniet kommer vi att förnya en av våra nuvarande lägerplatser och ersätta den med en modern naturnära mötesplats utformad efter den unga generationens önskemål. Rösta fram vår idé här!länk till annan webbplats

Vad vill vi? De permanenta lägerplatser som idag finns längs våra leder och i våra strövområden, är utformade enligt 1970-talets friluftsideal och vi tycker nu det är dags att förnya dessa. Vår ambition är att engagera barn- och ungdomar i olika åldrar för att komma med idéer till utformningen av 2020-talets naturnära mötesplats. För att omsätta idéerna till skisser och ritningar kommer vi att samarbeta med arkitektstudenter vid Lunds Tekniska Högskola. Med modern byggnadsteknik, spännande design och innovativa lösningar skapar vi sedan en trygg och tillgänglig mötesplats. Vi vill locka till lek och lärande, bjuda in till kittlande upplevelser och mysig samvaro och samtidigt möta framtidens utmaningar inom digitalisering. Miljömedvetenhet och hållbarhet präglar naturligtvis hela processen liksom hänsyn till olika kultur- och funktionsvariationer. Vi anlägger markerade stigar och upplevelseplatser i anslutning till mötesplatsen som därmed blir en naturlig länk in till den omgivande naturmiljön.

Vill du veta mer om den spännande idén? Ring projektledare Torbjörn Lingöy, tel 0708-266 430.

Stiftelsen Skånska Landskaplänk till annan webbplats ansvarar för 19 strövområden, där verksamheten till största delen finansieras av Region Skåne. Här kan du vandra, fiska, paddla, cykla, bada eller bara njuta av vacker natur. Det finns informationstavlor, markerade stigar, toaletter och plats att äta matsäck eller grilla. I vissa områden finns slingor för terrängcykel eller hästar. Flera stigar är tillgänglighetsanpassade. Stiftelsen Skånska Landskap har också ansvaret att förvalta Skåneleden.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 maj 2019
Sidan publicerad av: Åsa Löfgren