Barnkonventionen i fokus för våra pedagoger

Inför att barnkonventionen blir lag 2020 har Sjöbo kommuns pedagoger fått inspiration om hur de kan arbeta med konventionen ute i sina verksamheter. Under två utbildningstillfällen har de fått arbeta praktiskt kring de olika artiklarna.

Vid utbildningstillfällena deltog pedagoger från förskoleklass till åk 6.
Vid första tillfället fick deltagarna skriva sina förväntningar inför workshopen. Här är några av förväntningarna:

  • Att få tips på hur man praktiskt och dagligen kan jobba med viktiga ämnesövergripande frågor.
  • Få konkreta förslag och verktyg att arbeta med barnkonventionen. Idéer att synliggöra för eleverna deras rättigheter och skyldigheter.
  • Få förslag på hur man kan få föräldrar med i tankarna.

Efter workshopen skrev deltagarna ner vad som varit positivt respektive negativt, samt vad de tar med sig ut i sina verksamheter.

— Mycket bra diskussioner! Jag har fått konkreta tips på hur vi kan arbeta med barnkonventionen i verksamheten men också synliggjort vad vi redan gör.
— Jag har fått lärdom och mer fördjupning i vad barnkonventionen är och fått många bra tips och idéer. Bra att ha fått ta del av tankar och idéer från de andra deltagarna samt alla tips och förslag på arbetssätt, var några av omdömena.

Nu ska pedagogerna arbeta vidare ute i sina verksamheter. Till sin hjälp har de inspirationspåsar med material anpassat till respektive åldersgrupp.

Bakgrund:

I Sjöbo kommun finns en policy för att stärka barns rättigheter och möjligheter. Den antogs av kommunfullmäktige 2015. Sjöbo kommun har också barnrättsstrateger som arbetar med dessa frågor. Workshopen för pedagogerna hölls av våra barnrättsstrateger Hanna Smith och Carina Sjögren.

Här kan du läsa mer om våra barnrättsstrateger samt läsa policyn i sin helhet.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 maj 2019
Sidan publicerad av: Johanna Svedin