• Startsida
  • / Nyhetsarkiv
  • / Är du laddad? Nu kan du söka investeringsstöd för laddstationer till elfordon

Är du laddad? Nu kan du söka investeringsstöd för laddstationer till elfordon

Regeringen har avsatt pengar för att minska utsläpp som påverkar klimatet. Det innebär bland annat att det nu erbjuds två olika investeringsstöd att söka för installation av laddstationer till elfordon. Det ena vänder sig till privatpersoner och det andra för mer publik användning, exempelvis företag och föreningar.

Stöden är statliga och söks hos Naturvårdsverket.

Ladda-hemma-stöd för privatpersoner

Du som är privatperson kan söka stöd för att installera en laddstation för elfordon. Elsäkerhetsverket rekommenderar laddstation för säkra laddningar.

Bidraget ges som ett engångsbelopp upp till 50 procent av de bidragsberättigade kostnaderna, dock som högst 10 000 kr per fastighet. Ansökan om bidrag ska göras efter att laddpunkten har installerats, dock senast och högst sex månader efter att installationsarbetet har slutförts.

Ansökan görs hos Naturvårdsverket och det rekommenderas att bidraget söks via e-tjänst för snabb handläggning. Stödet är rambegränsat, vilket betyder att när den avsatta summan på 50 miljoner kronor är slut, så krävs det ett nytt beslut om mer pengar för att bidraget ska finnas kvar.

Läs mer om stödet och hur du söker hos Naturvårdsverket. länk till annan webbplats


Laddstation för publik användning för t.ex. företag, föreningar, kommuner, stiftelser eller samfälligheter

Bidraget kan sökas av företag, bostadsrättsföreningar och andra organisationer för laddningsstationer som används av dem själva. Det kan handla om t.ex. laddningsstationer som installeras på ett företags personalparkering eller för företagsfordon.

Stödet omfattar stationer som installeras tidigast 15 juli 2019.

Bidraget ges som ett engångsbelopp med högst 50 procent av de bidragsberättigade kostnaderna, men som högst 15 000 kr per laddningsstation.

Läs mer hos Naturvårdsverket om hur du söker investeringsstödlänk till annan webbplats.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 augusti 2019
Sidan publicerad av: Elisabeth Lyrén