Du som har egen brunn kan skydda ditt vatten

Från och med maj 2019 kan du registrera din brunn i Brunnsarkivet med hjälp av ett enkelt formulär.

Det finns möjlighet för dig som brunnsägare att bättre skydda din brunn genom att du registrerar den i Brunnsarkivet.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Brunnsarkivet är ett nationellt register som används för att identifiera brunnar inom ett område.

Vinsterna med att brunnen är registrerad är flera:

  • Andra som vill borra efter vatten eller värme/energi i området har möjlighet att ta hänsyn till din brunn.
  • Likaså när kommunen tar fram översiktsplaner och detaljplaner för ett område, eller vid andra förändringar som påverkar din brunn.
  • Och kanske framför allt, en registrerad brunn ökar chanserna för räddningstjänsten att skydda din brunn om en miljöolycka inträffar i området.

Genom att du registrerar din brunn och lämnar information om vattnets kvalitet och kvantitet, bidrar du till att vi gemensamt får bättre kunskap om tillgången och kvaliteten på grundvattnet i olika områden inom kommunen. Den informationen är viktig för kommunen som planeringsunderlag för VA-utbyggnad och framtida behov av dricksvatten. Registreringen av din brunn sker genom att fylla i följande inrapporteringsformulärlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vid frågor får du gärna kontakta Miljöenheten Annika Jeppsson, telefon 0416-27 207.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 augusti 2019
Sidan publicerad av: Johanna Svedin