Hur är det att leva och bo i Sjöbo kommun?

Har du fått SCB:s medborgarundersökning? Då är det viktigt att du svarar på den. Den ger en inblick i hur vår service fungerar ur invånarnas perspektiv och ger värdefull vägledning i vårt arbete. 

I dagarna har 161 500 personer i 135 kommuner runt om i Sverige fått enkäten från Statistiska centralbyrån, SCB, i brevlådan. I Sjöbo kommun går enkäten ut till 1 200 invånare.

SCB:s medborgarundersökning görs för att mäta invånarnas attityder till verksamheterna i kommunerna: hur det är att bo och leva där samt vilket inflytande invånarna upplever att de har.

SCB:s medborgarundersökning är en enkätundersökning som görs på uppdrag av kommunerna. De personer som tillfrågas är ett slumpmässigt urval som dras från befolkningsregistret. Urvalsstorleken är olika beroende på hur stor kommunen är. Den som är med i undersökningen kan svara med pappersenkäten eller på webben, där det även går att svara på engelska, finska eller spanska. Det går även att få pappersenkäten på arabiska.

Tack för att du svarar!

Här kan du ta del av resultaten från förra årets undersökning.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 september 2019