Positivt beteendestöd ska ge trygghet och studiero i skolan

Mia-Maria, hörselpedagog och Björn, Myndighetsenheten

Nu har all vår personal inom Familjeförvaltningen fått en introduktion i Positivt beteendestöd. Modellen ska bland annat ge lugnare skolmiljö och bättre studieresultat.

Trygghet och studiero är betydelsefullt för hur eleverna kommer att lyckas med att nå målen för utbildningen. Positivt beteendestöd (PBS) är den mest använda och utvärderade modellen för en mer inkluderande lärmiljö som finns i syfte att skapa just detta. Därför har Familjeförvaltningen i Sjöbo kommun valt att arbeta utifrån denna modell.

Genom att ge alla som arbetar inom Familjeförvaltningen kunskap kring positivt beteendestöd kommer vi tillsammans ytterligare bidra till att våra unga ges bättre förutsättningar inför livet. Modellen vänder sig till grundskolan, men vi vill ge alla som möter eleverna samma grundutbildning.

Citaten i bilderna:

Fantastiskt initiativ! Sjöbo gör en strålande satsning, helt enkelt superbt! Mia-Maria, hörselpedagog

Tycker det är jättebra att alla får gå. Användbart oavsett vad man jobbar med, människor fungerar ju lika överallt. Björn, Myndighetsenheten

Detta ingår i positivt beteendestöd (PBS)
I positivt beteendestöd finns fem kärnkomponenter:

  • Tydliggöra förväntade beteenden
  • Skapa goda förutsättningar genom anpassningar av miljö, bemötande och rutiner
  • Skapa möjligheter att träna på sociala färdigheter
  • Uppmuntran och positiv feedback
  • Systematisk och konstruktiv hantering av problemskapande beteenden
Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 september 2019