Kommunfullmäktige fattade beslut om Blentarpsgården

På onsdagskvällens kommunfullmäktige klubbades budget för 2020. Beslutet blev att Blentarpsgården läggs i malpåse.

Här finns svar på de vanligaste frågeställningarna kring Blentarpsgården.

Vem bestämmer om Blentarpsgården ska läggas ner?

Det gör kommunfullmäktige. Tjänstepersonerna som är anställda i kommunen hjälper till med att ge ett underlag till beslut.

Vad händer med de som bor på Blentarpsgården om det måste stänga?

De som bor där flyttas till ett av Sjöbo kommuns andra särskilda boenden där det finns lediga platser.

Vad händer med personalen?

Vi riskerar inte övertalighet bland personalen om Blentarpsgården skulle läggas ner. De kan arbeta i någon av våra andra verksamheter.

Varför är det så få som bor på Blentarpsgården?

Dagens lagstiftning bygger på att man beviljas särskilt boende när omsorgsbehovet bedöms vara så stort att det inte går att tillgodoses på något annat sätt eller ordna i det egna hemmet. Varför det bor ett mindre antal människor på Blentarpsgården kan bero på flera olika saker, till exempel kan det vara många som trivs i sitt hem och klarar sig med stöd från exempelvis hemtjänst.

Under 2019 har 76 personer, av totalt 78 ansökningar, beviljats plats på Sjöbo kommuns särskilda boenden. Av dessa 76 personer har 4 stycken flyttat in på Blentarpsgården. Alla sökanden som beviljats särskilt boende och som önskat Blentarpsgården har fått flytta in där.

Varför är inte alla platserna på särskilt boendena fullbelagda?

Vi har under flera år haft lediga platser på särskilda boende, mellan 20 – 25 stycken. Det tyder på att efterfrågan inte är så stor. Det kan bero på att man trivs bra och känner sig trygg i sin bostad med eventuell hjälp av hemtjänst. Framtidens äldre ökar i antal i Sjöbo men med tanke på antalet lediga lägenheter så räknar vi med att klara det ökande behovet.

När det gäller boende för personer med demenssjukdom har kommunen idag en tillgång som ligger ungefär i samma nivå som efterfrågan så här behöver vi tänka kring hur dessa behov ska kunna tillgodoses i framtiden.

Kan inte den som vill få hyra en lägenhet på särskilt boende?

Dagens lagstiftning bygger på att man beviljas särskilt boende när behovet man har inte går att tillgodoses på något annat sätt. Särskilt boende är till för de som har ett stort omvårdnadsbehov som inte går att lösa i det egna hemmet. Att bli mera generös med att bevilja särskilt boende gör att vi blir mera generösa än andra kommuner vilket kan innebära att det snabbt blir fullt. Då blir det svårt att lösa det för kommunens medborgare med stora behov.

Det är väl jag som ska bestämma var jag vill bo – ingen annan!

Dagens lagstiftning bygger på att man beviljas särskilt boende när behovet man har inte går att tillgodoses på något annat sätt dvs. särskilt boende är till för de som har ett stort omvårdnadsbehov som inte går att lösa i det egna hemmet. Att bli mera generös med att bevilja särskilt boende gör att vi blir mera generösa än andra kommuner vilket kan innebära att det snabbt blir fullt. Hur ska vi då lösa det för kommunens medborgare med stora behov?

Var ska jag bo när jag blir gammal?

När du är gammal och sjuk finns det flera alternativ att söka. Det kan vara servicelägenhet, hemtjänst eller särskilt boende. Du ansöker om stöd från kommunen. Ditt behov av hjälp ligger till grund för vilket beslut som tas.

Ska Blentarps gården hyras ut till Migrationsverket?

Nej, det finns ingenting som säger att Blentarpsgården ska hyras ut till Migrationsverket. Kommunfullmäktige beslutar kring Blentarpsgårdens fortsatta verksamhet.

Här kan du ta del av de ärenden som tas upp på kvällens Kommunfullmäktige:

Föredragningslista Kommunfullmäktige 2019-09-25

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 juni 2020